Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i LGD Ziemi Siedleckiejserdecznie zapraszają grantobiorców FIO Mazowsze Lokalnie na seminarium sieciujące, które odbędzie się 08.06.2017 roku w godzinach 14.45 – 19.30 w Siedlcach. Seminarium skierowane jest do organizacji pozarządowych grup nieformalnych i liderów/liderek działających na terenie miasta Siedlce, a także powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego.

 

Na seminarium dowiecie się Państwo m.in.:

- jakie organizacje i grupy działają w Waszej okolicy,

- jaka jest rola małych inicjatyw w rozwoju lokalnym,

- jakie metody angażowania mieszkańców przynoszą efekty,

- co można zrobić aby rozwinąć działalność społeczną,

- skąd pozyskiwać środki na kolejne projekty,

- co zrobić aby lepiej opowiadać o swoich dokonaniach a tym samym skuteczniej się promować,

- jaką wartość ma zbieranie informacji o rezultatach prowadzonych działań.

Szczegółowy program seminarium w załączeniu.

Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Na seminarium obowiązują ZGŁOSZENIA, które przyjmujemy drogą elektroniczną.

Prosimy o kliknięcie TUTAJ i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo udziału w seminarium mają tegoroczni realizatorzy programu FIO Mazowsze Lokalnie.
Na podanego przez Państwa maila prześlemy potwierdzenie udziału w seminarium.

Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo udziału w seminarium mają tegoroczni realizatorzy programu Fio Mazowsze Lokalnie.

Na podanego przez Państwa maila prześlemy potwierdzenie udziału w seminarium.