Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

 

kolejny

Nabór 5/2017 - „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”, zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków dostępnych na nabór – 1 700 000,00 zł.

                                                        
Nabór 6/2017- „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”, zgodny z zakresem określonym w §2 ust. 1 pkt 7 a albo b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków dostępnych na nabór – 200 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 11 wniosków.

W dniu 6 czerwca 2017 r wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.


Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z LSR

Nabór 5/2017 pobierz
Nabór 6/2017 pobierz


Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór 5/2017 pobierz
Nabór 6/2017 pobierz

Data publikacji 06/06/2017

 

Zapisz