Poniżej przedstawiamy informację MRiRW z dnia 26.06.2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji operacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Pismo MRiRW pobierz