Uwaga!Uległ zmianie wzór umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

Załączniki:

Umowa o przyznaniu pomocyUmowa o przyznaniu pomocy
Załącznik 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy