W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet osoby, które skorzystały z naszego  doradztwa. W okresie V-VI 2017 zebraliśmy 14 ankiet. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

Podsumowanie ankiet V-VI 2017 pobierz