20 września w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach zgromadziło prawie sto osób, którym bliska jest Ziemia Siedlecka i jej walory....

„Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”, pod takim tytułem Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wspólnie z Miastem Siedlce zorganizowała konferencję, której celem było podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej od ponad roku przez LGD Ziemi Siedleckiej. Celem konferencji było także wskazanie możliwości budowania szerokiego partnerstwa w zakresie trzech głównych celów Strategii, jakimi są: wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego; rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia; zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Dzień ten upłynął na rozmowach na temat współpracy wielu podmiotów
i instytucji na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju Ziemi Siedleckiej.

 

Konferencję otworzyli Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Pan Jarosław Głowacki oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej Pan Hubert Pasiak. Następnie głos zabrali obecni na sali samorządowcy z terenu działania LGD Ziemi Siedleckiej, Wicestarosta Siedlecki Pan Michał Okniński, Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski, Wójt Gminy Wiśniew Pan Krzysztof Kryszczuk oraz Wójt Gminy Wodynie Pan Wojciech Klepacki. Zgodnie z zapowiedzią na konferencji można było zapoznać się z ofertą podmiotów społecznych działających na terenie Miasta Siedlce oraz Powiatu Siedleckiego funkcjonujących w obszarze kreowania walorów Ziemi Siedleckiej. Swoją działalność zaprezentowały następujące podmioty: Federacja Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze, Grupa EkoLogiczna, Stowarzyszenie Nasze Iganie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział Siedlce, Spółdzielnia socjalna Relaksowania, Spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie, Polski Klub Ekologiczny Koło „Podlasie” w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA, Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka, Centrum Informacji Turystycznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze-Oddział Siedlce oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

Stan wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz najbliższe plany, w tym nabory wniosków, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku przedstawił Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, pracownik LGD Ziemi Siedleckiej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje wybranych produktów turystycznych Ziemi Siedleckiej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznać się z następującymi produktami: Projekt TRINO, który przedstawił Pan Dariusz Mazurek – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Oddział Siedlce, Szlak Książąt Mazowieckich - szlak kulturowy odwołujący się do spuścizny Mazowsza oraz Podlasia – przestawiony przez Pana Daniela Sukniewicza - projektanta i koordynatora Szlaku Książąt Mazowieckich, Propozycję aktywnego spędzania czasu przedstawił Pan Paweł Janiak ze Stowarzyszenia Leniwce.pl. Natomiast Pani Maria Sudnik z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie - Oddział w Siedlcach przedstawiła Agroturystykę i kuchnię tradycyjną, jako produkt turystyczny Wschodniego Mazowsza. Po prezentacjach nadszedł czas na degustację potraw ze Szlaku Kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka. Po pysznej degustacji przedstawiciel Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania Pan Mariusz Kostka zaprezentował projektSzlaki rowerowe południowego Podlasia”. Temat ten jest bardzo istotny, ponieważ LGD Ziemi Siedleckiej w ramach projektów współpracy zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 planuje zrealizować podobne przedsięwzięcie. Pani Beata Like, pracownik LGD Ziemi Siedleckiej, opowiedziała o projektach współpracy LGD Ziemi Siedleckiej, a mianowicie o geocachingu na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej, jako jednej z form aktywnej turystyki, szlakach rowerowych Wschodniego Mazowsza oraz zachęciła do współpracy przy tworzeniu questów, zakładaniu skrytek czy też wytyczaniu szlaków. Dobrymi przykładami oddolnego aktywizowania mieszkańców w obszarze kreowania walorów Ziemi Siedleckiej były prezentacje inicjatyw społecznych realizowanych w ramach projektu „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”, który jest realizowany przez LGD Ziemi Siedleckiej. Przedstawiciele grup nieformalnych z Woli Wodyńskiej, Piór Wielkich oraz Mamy prawo do kultury podzielili się swoimi pomysłami na realizację inicjatyw służących aktywizacji społeczności lokalnych.

Najczęściej używane słowa na konferencji, które powtarzał każdy prelegent to: współpraca, razem, partnerstwo, wzajemne informowanie się, współdziałanie….bo Lokalna Grupa Działania to partnerstwo trójsektorowe, w skład którego wchodzą partnerzy z sektora społecznego, publicznego i gospodarczego, którzy poprzez współdziałanie wypracowują rozwiązania problemów zdefiniowanych oddolnie przez mieszkańców obszaru, czyli gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce (gmina wiejska), Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn.

Po krótkim podsumowaniu wszyscy chętni udali się do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, aby podziwiać zgromadzone tam eksponaty.

Organizatorami konferencji byli: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Miasto Siedlce.

Partnerami konferencji byli: Powiat Siedlecki, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Patronat medialny objęli: Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, Tygodnik Regionalny Echo Katolickie, TV Wschód, portal podlasie24.pl oraz Katolickie Radio Podlasie.

da14