Informujemy, iż decyzją z dnia 13.11.2017 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował dokument pt. „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej”. Poniżej przedstawiamy w/w dokument. pobierz