Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów została wybrana następująca kandydatura:
1. Pani Beata Like, zam. Siedlce – stanowisko: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów (1/2 etatu)

Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz została najwyżej oceniona przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 26.04.2018r.