Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

  1. Pani Anny Samoćko - Durek
  2. Gminy Kotuń

Protokół