W dniu 16 listopada 2018 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej.
Dokument znajduje się na stronie internetowej LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki- Dokumenty LSR.

 

Siedlce, 16.11.2018r.