Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 1 uchwałę w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów w umowach na realizację operacji na wniosek:

  1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
Siedlce, 12.12.2018