Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

  1. Pana Łukasza Weredy
  2. Wytwórni Pasz i Koncentratów "EKO-PASZ"

Przewodniczącym Rady LGD został wybrany Pan Marcin Bobryk, a Wiceprzewodniczącą Rady Pani Dominika Łastowska-Pietrasik. Serdecznie gratulujemy!

Protokół z posiedzenia Rady