Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

 wyn1

Nabór 1/2017 - „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór – 200 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł – przeznaczone na projekt pt.: „Utworzenie Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD ZS”.


Nabór 2/2017 - „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 1, 5, 6, 8Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór – 550 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł przeznaczone na projekt pt. „Forum inicjatyw na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturowego Ziemi Siedleckiej”.


Nabór 3/2017 -
„Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 6, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór –100 000,00 zł.

Nabór 4/2017 - „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”, odpowiadający §2 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków dostępnych na nabór –100 000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej wpłynęło łącznie 25 wniosków, w tym jeden został wycofany.

W dniu 25 maja 2017 r wnioski zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków!!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.


Protokół z posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

Lista operacji wybranych do dofinansowania zgodnych z LSR

Nabór 1/2017 pobierz
Nabór 1/2017 pobierz
Nabór 2/2017 pobierz
Nabór 3/2017 pobierz
Nabór 4/2017 pobierz

Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór 1/2017 pobierz
Nabór 2/2017 pobierz
Nabór 3/2017 pobierz
Nabór 4/2017 pobierz

Data publikacji 25/05/2017

Zapisz