Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które się w LGD Ziemi Siedleckiej od 24.05.2019 r.

Data: 20.05.2019 r. (poniedziałek)
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro
Prowadzący: Beata Młyńska, Paweł Nasiłowski
Godzina rozpoczęcia: 09:00

CEL SZKOLENIA: przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o zasadach ubiegania się o przyznanie pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz praktycznych wskazówek pozwalających na prawidłowe wypełnienie wniosków o przyznanie pomocy, skompletowanie wymaganych załączników do wniosków w zależności od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie oraz zakresu wsparcia, a w przypadku przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą – zasad sporządzania biznesplanów.

Wnioskodawcy uczestniczący w szkoleniu otrzymają po 3 punkty w ramach odbywających się naborów!

FORMA SZKOLENIA: Szkolenie będzie miało formę wykładu (I część) oraz praktycznych warsztatów (II część).

W I części szkolenia, na podstawie prezentacji: Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – zostaną omówione szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie: zakres wsparcia, beneficjenci, kryteria dostępu, zasady składania dokumentacji aplikacyjnej oraz jej oceny. Ponadto, uczestnicy szkolenia uzyskają pełną informację o zasadach oceny projektów przez Radę oraz sposobie dokumentowania spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

W II części szkolenia, odbędą się warsztaty, w ramach, których na wzorach dokumentów aplikacyjnych omówione zostaną zasady wypełniania poszczególnych części wniosku, zasady sporządzania załączników składanych na wzorach udostępnianych wraz z dokumentacją aplikacyjną oraz określony zostanie wykaz wymaganych załączników, warunkujących kompletność dokumentacji aplikacyjnej.

ZGŁOSZENIA pod numerem telefonu 25 633 01 39.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli przyrody, historii, geografii, sołtysów, lokalnych działaczy, przedstawicieli gmin i ośrodków kultury.

Termin i miejsce:

16 maja 2019 r. od godz. 14.00, Dom Pracy Twórczej REYMONTÓWKA, Chlewiska 22, 08-130 Kotuń

W programie:

 • Omówienie zasad geocachingu i regulaminu
 • Jak przygotować skrytkę wraz z wyposażeniem i maskowaniem
 • Jak zarejestrować skrytkę w systemie
 • Przydatne programy i aplikacje dla każdego miłośnika geocachingu
 • Możliwości wykorzystania geocachingu w edukacji regionalnej i promocji miejscowości

Wskazane jest, by uczestnik szkolenia posiadał już konto na www.geocaching.com oraz miał na koncie kilka znalezionych skrytek. Mile widziani na szkoleniu uczestnicy wyjazdu studyjnego do Górzna i spotkania informacyjnego.

Prosimy o przyniesienie na szkolenie małych i średnich zabawek (już niepotrzebnych w domu, np. resoraki, gogosy, figurki, zwierzątka itp.) lub gadżetów, które posłużą, jako przedmioty na wyminę wkładane do geoskrytek.

Zgłoszenia należy przysyłać do na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z racji planowanego poczęstunku, proszę o potwierdzenie planowanego przybycia (do środy 15 maja, godz. 09.00).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 25 633 01 39.

Opublikowano: 13.05.2019

 1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – alokacja 500 000 zł

Termin: 24.05.2019r. - 06.06.2019r.

 1. NABÓR 7/2019 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, alokacja – 420 000 zł
 2. NABÓR 8/2019 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, alokacja - 350 000 zł
 3. NABÓR 9/2019 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”, alokacja - 100 000 zł

W dniu 15.04.2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 i 6/2019. W ramach naboru nr 5/2019 nie wpłynął żaden wniosek.

NABÓR 1/2019 "Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze", alokacja - 100 000 zł

 1. Gmina Zbuczyn - „Budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Tchórzew”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

 1. Grupa Ekologiczna - „Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

NABÓR 2/2019 "Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego", alokacja - 250 000 zł

 1. Gmina Domanice - „Prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, pow. Siedlecki ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Domanicach - „Rewitalizacja zabytkowego budynku "Starej Plebanii" w Domanicach”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

 1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku - „Renowacja organów w kościele w Krzesku – Majątku”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraku - „Plac gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

 1. Katarzyna Markiewicz - „Konserwacja trzech zabytkowych rzeźb z przedstawieniem Chrystusa Ukrzyżowanego, świętego Piotra i świętego Pawła w kaplicy cmentarnej w Wodyniach”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł

NABÓR 3/2019 "Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej", alokacja - 100 000 zł

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach- „Integracja i aktywizacja społeczna najlepszą inwestycji”

Kwota dofinansowania - 50 000 zł (31 815 zł)

NABÓR 4/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych", alokacja -100 000 zł

 1. 1. Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka - „Wsparcie rozwoju organizacji: Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich i grup nieformalnych z terenu LGD Ziemi Siedleckiej poprzez organizację warsztatów”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

 1. Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - „Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS - II edycja”

Kwota dofinansowania- 50 000 zł

NABÓR 5/2019 "Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej", alokacja -100 000 zł

Nie wpłynął żaden wniosek

NABÓR 6/2019 "Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej", alokacja - 200 000 zł

 1. Miasto i Gmina Mordy - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”

Kwota dofinansowania – 199 747 zł (127 099 zł)