20 września w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach zgromadziło prawie sto osób, którym bliska jest Ziemia Siedlecka i jej walory....

„Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”, pod takim tytułem Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wspólnie z Miastem Siedlce zorganizowała konferencję, której celem było podsumowanie pierwszego okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej od ponad roku przez LGD Ziemi Siedleckiej. Celem konferencji było także wskazanie możliwości budowania szerokiego partnerstwa w zakresie trzech głównych celów Strategii, jakimi są: wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego; rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia; zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Dzień ten upłynął na rozmowach na temat współpracy wielu podmiotów
i instytucji na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju Ziemi Siedleckiej.

14 czerwca 2017 r. odbył się Rodzinny Piknik Partnerstw Ziemi Siedleckiej, który inaugurował nowy projekt LGD Ziemi Siedleckiej pt.: „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny", który będzie realizowany do końca br. Na Pikniku obecni byli Członkowie LGD ZS i ich rodziny, sympatycy stowarzyszenia, członkowie partnerstw, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, aktywnie działających na terenie LGD Ziemi Siedleckiej, zainteresowanych współpracą z LGD i nie tylko.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zakończyły się pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wzieła udział w Gminnym Dniu Dziecka w Czuryłach /gm.Zbuczyn/, który odbył się w minioną niedzielę 11 czerwca 2017 roku.

W dniach 5 i 7 października 2016 roku pracownicy Lokalnej Grupy Działania spotkali się z przedstawicielami samorządów gminnych Miasta i Gminy Mordy oraz Gminy Wiśniew. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie z placówek oświatowych znajdujących się na terenie w/w samorządów.