Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i LGD Ziemi Siedleckiejserdecznie zapraszają grantobiorców FIO Mazowsze Lokalnie na seminarium sieciujące, które odbędzie się 08.06.2017 roku w godzinach 14.45 – 19.30 w Siedlcach. Seminarium skierowane jest do organizacji pozarządowych grup nieformalnych i liderów/liderek działających na terenie miasta Siedlce, a także powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 02.06.2017 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. od godz. 13.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 07.02.2017 r., zaakceptował aktualizację harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Ziemi Siedleckiej. Pierwsze nabory zaplanowano na marzec 2017 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lgdsiedlce.pl, w biurze LGD Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce oraz pod numerem telefonu 25 633 01 39.
Zapraszamy do kontaktu!