W 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej użyczyła osobowości prawnej 3 grupom nieformalnym:

- „Aktywne Pióry”, Miasto i Gmina Mordy, projekt pt. „Ocalić wspomnienia”, kwota dofinansowania
4 500 zł,

- „Aktywni na wesoło”, Gmina Suchożebry, projekt pt. „Rozkręcamy wieś”, kwota dofinansowania
5 000 zł,

- „Sołectwo Ruda Wolińska”, Gmina Wodynie, projekt pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, kwota dofinansowania 5 000 zł.

Już wkrótce pierwsze fotorelacje z działań, realizowanych w ramach w/w przedsięwzięć.