Uprzejmie informujemy, iż decyzją z dnia 25 września 2017 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowane Kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej. Poniżej treść dokumentów.

Kryteria wyboru operacji | Procedury wyboru i oceny operacji