Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 5 stycznia 2018 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Proszę o sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej".