Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej”, na wniosek Gminy Domanice.
Poniżej protokół z posiedzenia.

Protokół z posiedzenia Rady

 


Siedlce, 30.04.2018r.