Informujemy o możliwości skorzystania przez beneficjentów z tzw. ulgi na start, w związku z rekomendacją ARIMR