Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. od godz. 14.30 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Proponowany porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Ziemi Siedleckiej pobierz

 

Siedlce, 23.05.2018r.