Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji została wybrana następująca kandydatura:
1. Pan Paweł Nasiłowski – stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji (1/2 etatu)
Osoba wybrana na w/w stanowisko spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że kandydat posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną na stanowisku pracy oraz został najwyżej oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Siedlce, 03.07.2018r.