Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

  1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu

Protokół z głosowania obiegowego Rady LGD Ziemi Siedleckiej