Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

1. Parafi Rzymskokatolickiej Świętego Mikołaja Biskupa w Pruszynie

2. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

 

Protokół z głosowania obiegowego Rady LGD Ziemi Siedleckiej