Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku realizuje projekt pn. Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, którego celem jest powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół szeroko rozumianego rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, która wspólnie będzie uczestniczyć w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji. Działania będą prowadzić do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych.

 

W projekcie może uczestniczyć 25 osób (w tym 13 osób poniżej 35 roku życia), w tym rolnicy, przedsiębiorcy związani z rolnictwem oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenach rolniczych bądź działających w sferze rolniczej. Uczestnicy muszą wziąć udział we wszystkich działaniach, których zakres ma na celu poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań innowacyjnych.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

 1. Cykl 5 szkoleń realizacja wrzesień/październik 2018 w godz. 8.30 – 16.00 (zapewniamy obiad i przerwy kawowe):
  1. I szkolenie – Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi.
  2. II szkolenie – Innowacje w chowie i hodowli zwierząt
  3. III szkolenie – Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym.
  4. IV szkolenie – Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym.
  5. V szkolenie – Innowacyjne gospodarstwo - od pomysłu do realizacji.
 1. Wyjazd studyjny (dwudniowy) – realizacja w październiku 2018 roku: pozyskanie praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kraju w zakresie produkcji zwierzęcej, przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz mięsnego czy produkcji zielarskiej.
 1. Konferencja – realizacja w październiku 2018 roku.

 

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia

 

sir

                                                                Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedlcekiej