Uprzejmie informujemy o nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Ustawa