Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 3/09/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji oraz dodania do lokalizacji operacji działki nr 159, na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Niwiskach.

Protokół