Ponad 140 mieszkańców obszarów wiejskich, głównie kobiet, wzięło udział w konferencjach „Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument” , które odbyły się 25 września br. w Płocku i 26 września w Siedlcach.

 

Najnowszą, fachową wiedzę w tym zakresie, przedstawili wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji z Katedry Dietetyki: dr hab. Dominika Głąbska i dr inż. Aleksandra Kołota oraz z Katedry Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji - dr hab. Dominika Guzek.

Wykłady wprowadzające na temat „Jak pokonać przeszkody w zmianie nawyków żywieniowych”, wygłosiły dietetyczki: mgr Monika Kurowska (w Siedlcach) i mgr. Anita Ciemiecka (w Płocku), które udzieliły praktycznych wskazówek w zakresie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Program konferencji był bardzo bogaty, obejmował 7 godzin wykładów. Ich tematyka dotyczyła między innymi zagadnień z zakresu planowania żywienia w kontekście zdrowia człowieka, roli składu i wartości odżywczej produktów w żywieniu, pochodzenia żywności a jej wartości odżywczej. Konferencje były elementem edukacji żywieniowej w ramach propagowanej polityki prozdrowotnej.

Ważnym punktem konferencji był wykład „Świadomy konsument”, dzięki któremu uczestnicy zapoznali się z tym, jakie informacje zamieszczane są na etykiecie i jak je czytać oraz poznali znaki i systemy jakości żywności. Bardzo potrzebnym i ciekawym okazał się też wykład „Wpływ żywienia na zapobieganie i leczenie chorób cywilizacyjnych”, podczas którego prelegentka zwróciła szczególną uwagę na zapobieganie (przez właściwe odżywianie) występowaniu chorób dietozależnych, takich jak: nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, osteoporoza i niedokrwistość.

Poruszana podczas konferencji tematyka wywołała ogromne zainteresowanie wśród uczestniczących w niej mieszkańców Mazowsza i uświadomiła, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa żywność, jej pochodzenie i sposób odżywiania.

Konferencje zorganizowane zostały przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem i Mazowiecką Izbą Rolniczą w ramach operacji pt. Żywność a zdrowie człowieka - świadomy konsument”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Skierowane były one do mieszkańców terenów wiejskich województwa mazowieckiego, w szczególności rolników, w tym prowadzących działalność agroturystyczną (turystykę wiejską, zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze), przedstawicieli samorządu rolniczego, LGD, KGW i organizacji pozarządowych.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie poprawy jakości ich życia, poprzez podejmowanie działań w kierunku wykorzystania żywności wysokiej jakości w zdrowym żywieniu człowieka.

logo

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl , gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uczestnicy konferencji w Siedlcach