W piątek, 28 września 2018 roku, rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach operacji: Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie. Pierwsze szkolenie, pt. Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym przeprowadził prof. nadzw. dr hab. Marek Gugała. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych, dla których innowacja w rolnictwie jest wyzwaniem i szansą rozwoju samych przedsiębiorstw oraz gospodarstw i organizacji, ale również zwiększenia potencjału obszarów wiejskich Ziemi Siedleckiej. Oto krótka relacja zdjęciowa:

 

                                            

Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej