Serdecznie zapraszamy na konferencję „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

 

Celem konferencji jest pozyskanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i praktycznego wdrożenia, dzięki możliwościom jakie stwarza działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Innowacje należą do jednych z najważniejszych czynników rozwoju. Innowacyjność powinna odgrywać kluczową rolę w niemal każdym sektorze gospodarki oraz w rozwoju regionu. Subregion siedlecko-ostrołęcki w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku został określony jako obszar inteligentnej specjalizacji w rolnictwie, w szczególności w sektorze rolno-spożywczym. Innowacyjność tego subregionu powinna być rozumiana szeroko, w powiązaniu z potencjałem społecznym, gospodarczym i naukowym. Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej poprzez projekt pn.: „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie” chce się włączyć w ten proces i go współkształtować. Poszerzenie kompetencji mieszkańców z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań innowacyjnych w rolnictwie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw oraz wpłynie na poprawę efektywności gospodarowania ich zasobami, co w konsekwencji będzie prowadziło do rozwoju obszarów wiejskich.

Zespół LGD ZS

Program konferencji

sir

Operacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej