Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym uchwałę 1/10/2018 w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia opinii na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek Pani Anny Samoćko-Durek.

Protokół