Uprzejmie informujemy, że Rada LGD Ziemi Siedleckiej podjęła w głosowaniu obiegowym 2 uchwały w zakresie zajęcia stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji operacji na wniosek:

  1. Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
  2. Pana Piotra Trębickiego


    Protokół