Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej” /13.11.2017/
pobierz
Zaktualizowane Kryteria wyboru operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedlceckiej
pobierz
Zaktualizowane Procedury wyboru operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedlceckiej
pobierz
Procedura naboru pracowników oraz funkcjonowania biura Stow. LGD ZS
pobierz
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.
pobierz
Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków /18.10.2017/
pobierz
Ankieta Monitorująca Wdrażanie Projektów Zrealizowanych w Ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
pobierz
Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
pobierz
Rejestr interesów Członków Rady (Nabór 5,6/2017)
pobierz
Rejestr interesów Członków Rady (Nabór 1,2,3,4/2017)
pobierz
Harmonogram planowanych naborów wniosków
pobierz
Informacja Monitorująca Realizację Operacji
pobierz
Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji
pobierz
Rejestr interesów Członków Rady
pobierz
Wzór protestu
pobierz
Zestawienie rzeczowo- finansowe LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz
Plan komunikacji
pobierz
Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo /aktualizacja 07.11.2016 r./
pobierz
Plan szkoleń z dnia 23 września 2016 roku
pobierz
Plan szkoleń z dnia 29 grudnia 2015 roku
pobierz
Procedury wyboru i oceny operacji w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczeństwo /28.12.2015 r./
pobierz
Lokalna Strategia Rozwoju... /28.12.2015 r./
pobierz
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz
Plan komunikacji
pobierz
Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2017 rok.
pobierzpobierz
Harmonogram realizaci planu komunikacji na 2016 rok.
pobierz
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
pobierz
Regulamin Rady LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz
Statut LGD Ziemi Siedleckiej
pobierz
Fiszka projektowa konsultacji społecznych LSR
pobierz
Ankieta konsultacji społecznych LSR
pobierz
Statut Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
pobierz
Deklaracja członkowska (sektor społeczny: osoba fizyczna)
pobierz
Deklaracja członkowska (sektor gospodarczy)
pobierz
Deklaracja członkowska (sektor publiczny)
pobierz
Deklaracja członkowska ( sektor społeczny: organizacje pozarządowe)
pobierz