W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań.  W październiku poprosiliśmy o wypełnienie ankiety przez osoby, który przyszły do nas na doradztwo. W sumie zebraliśmy ich 12. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

a1

a2

Średnia, obu pytań nie przekracza 4,5. To pokazuje, że musimy jeszcze doskonalić nasze umiejętności, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych beneficjentów.

a3

Najlepszym wynikiem byłoby oczywiście, gdyby wszyscy wiedzieli o wdrażaniu LSR. Będziemy do tego dążyć.

a4

a5

Przed nami praca nad włączeniem społeczności lokalnej we wspólne realizowanie LSR. Mamy zaplanowane w związku z tym jeszcze wiele działań i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało brać w tym udział.

Zadaliśmy też dwa pytania otwarte.

Jakie działania mogą podejmować pracownicy LGD by bardziej upowszechniać wiedzę o LSR?
Nie wiele uwag dostaliśmy, ale te, które są na pewno pomogą nam lepiej pracować:
1. Organizacja spotkań o dostępnych dofinansowaniach i ich przeznaczeniach.
2. Spotkania informacyjne w gminach.
3. Organizowanie spotkań informujących o LSR, naborach, informacje na stronie internetowej.

Jakie działania według Pani/Pana można by jeszcze podjąć, by efektywniej wdrażać LSR?
Odpowiedzi pomogą nam lepiej zaplanować nasze działania:
1. Organizacja spotkań informacyjnych.
2. Szkolenia dla beneficjentów.
3. Zaangażować jak największą liczbę osób, informować o ważnych wydarzeniach związanych z realizacją LSR.

Byśmy mogli, jako LGD lepiej wdrażać strategię, bardzo prosimy by Państwo wypełniali ankiety, wtedy, gdy je Państwu przekazujemy.

Sporządził:
Andrzej Rybus-Tołłoczko
Specjalista ds. monitoringu w LGD Ziemi Siedleckiej