Lokalna Grupa Działania Ziemi siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

Data: 21.11.2016 r.
Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, II piętro, sala nr 215
Prowadzący: Marzena Cieślak
Godzina rozpoczęcia: 8:30
Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:
Omówienie zasad sporządzania wniosków o przyznanie pomocy ze szczególnym uwzględnieniem:
•    wymogów formalnych przy ubieganiu się o wsparcie;
•    kryteriów dostępu dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy;
•    kwalifikowalności kosztów;
•    wymagalności załączników w zależności od rodzaju operacji lub wnioskodawców.
Omówienie wzoru Biznesplanu – załącznika do wniosku o przyznanie pomocy – informacje pomocnicze w zakresie:
•    Identyfikacji operacji i Wnioskodawcy;
•    Wskazania zakładanych celów pośrednich i końcowych;
•    Opisu Potencjału, wykształcenia lub doświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz Posiadanych zasobów, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej;
•    Stanu przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania;
•    Opisu wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;
•    Analizy SWOT i Analizy marketingowej.
Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu Biznesplanów.
Ocena ekonomicznego uzasadnienia operacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
•    kosztów i etapów realizacji operacji oraz źródeł finansowania kosztów;
•    zakresu rzeczowego i miejsc pracy;
•    poziomów sprzedaży (ilościowy i wartościowy);
•    rachunku zysków i strat oraz wyliczenia NPV.

ZGŁOSZENIA – proszę wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18.11.2016 – z podaniem imienia i nazwiska, nazwy instytucji i telefonu oraz e-maila kontaktowego lub pod numerem telefonu 25 633 01 39.
Liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!