Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej" adresowany do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

ambasadoor

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego budują kapitał społeczny na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, inspirują innych do podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju społeczności lokalnych.

W gminach objętych działaniem LGD ZS mieszkańcy podejmują wiele cennych inicjatyw, które zmieniają na lepsze nasze codzienne życie (np. porządkowanie otoczenia świetlic i szkół, organizacja placów zabaw dla dzieci, przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów, remonty obiektów publicznych, inicjatywy opieki nad osobami starszymi, opieka nad miejscami pamięci narodowej, itp.). Są to osoby, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych. Przedsiębiorcy wprowadzają na nasz obszar coraz więcej działań innowacyjnych, które często realizują we współpracy z innymi przedsiębiorcami, łączą się w grupy czy wspierają lokalne inicjatywy społeczne. Natomiast podmioty administracji publicznej coraz częściej realizują swoje zadania własne we współpracy z partnerami społecznymi, podejmują cenne przedsięwzięcia, do których nie przymuszają ich ustawy, włączają w procesu decyzyjne kolejne grupy społeczne (np. rady seniorów czy młodzieżowe rady).

Przedstawione powyżej przykłady, to tylko nieliczne działania, które zwiększają każdego dnia poziom kapitału społecznego na naszym obszarze! Dzięki osobom, które się tego trudu podejmują poprawiają się warunki naszego życia! Nagradzajmy ich swoimi zgłoszeniami! Natomiast Kapituła Konkursowa nagrodzi laureatów pamiątkowymi statuetkami i nagrodami finansowymi. Pokażmy mieszkańcom Ziemi Siedleckiej oraz całemu światu naszych Ambasadorów!

Załączniki

Regulamin Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”
Wniosek zgłoszeniowy do Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” dla osoby prawnej
Wniosek zgłoszeniowy do Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej” dla osoby fizycznej
Karta poparcia dla Kandydata do Konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”

 amr

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz