W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie „Tworzenia nowych podmiotów  gospodarczych  oraz  podnoszenie  kompetencji  osób realizujących operacje w tym zakresie” oraz nr 2/2016 w zakresie „Rozwijania   działalności   przez   istniejące   podmioty   gospodarcze   oraz   podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” na Posiedzeniu Rady w dniu 03.01.2017 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Wybrane do dofinansowania wnioski o udzielenie wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji w dniu dzisiejszym zostały przekazane do Zarządu Województwa Mazowieckiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.


Załączniki:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR pobierz

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 03.01 pobierz

Lista operacji wybranych pobierz

Szanowni Państwo, powyżej przez pomyłkę zamieszczono wstępny projekt dokumentu pt. „Lista operacji wybranych” stworzony przed dokonaniem oceny przez członków Rady. Poniżej przedstawiamy Państwu zatwierdzony dokument pt. „Lista operacji wybranych” po zakończonej ocenie Rady. Jest to pomyłka techniczna i nie wpływa na wyniki oceny i wyboru operacji dokonanych przez Radę.  Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy!


Załącznik:

Lista operacji wybranych pobierz