10 kwietnia br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach wspierania ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze, wspierania działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, tworzenia i rozwijania oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną,  upowszechniania wiedzy o obszarze. W sumie do biura LGD Ziemi Siedleckiej spłynęło 25  wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz ocenę, a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca maja 2017 r.

10 kwietnia br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach wspierania ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze, wspierania działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego
i kulturowego, tworzenia i rozwijania oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną,  upowszechniania wiedzy o obszarze.

W sumie do biura LGD Ziemi Siedleckiej spłynęło 25 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz ocenę, a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca maja 2017 r.