Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk, ogłasza z dniem 6 kwietnia 2018 r. nabór na następujące stanowisko:


SPECJALISTA DS. DORADZTWA I KOORDYNACJI PROJEKTÓW

Informujemy, że w dniu 30.03.2018 roku (piątek) biuro LGD Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne!
Za utrudnienia przepraszamy!
- Zespół LGD Ziemi Siedleckiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.03.2018 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie zarzutów podnoszonych w złożonych protestach w odpowiedzi na wyniki naboru nr 1/2018.
Poniżej protokół z posiedzenia.
Siedlce, 15.03.2018r.

Protokół z posiedzenia Rady

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 08.03.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

wwna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Szanowni Wnioskodawcy!!!

Biuro LGD informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) trwa wysyłanie do Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborach zakończonych 5 stycznia 2018 roku, wezwań do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Proszę o sprawdzenie skrzynek mailowych wskazanych w oświadczeniach o adresie e-mail w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD Ziemi Siedleckiej".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2018 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjenci mogli składać wnioski na następujące działania:
NABÓR NR 1/2018  „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
NABÓR NR 3/2018  „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”
NABÓR NR 4/2018  „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR NR 6/2018  „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR NR 7/2018  „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”
W odpowiedzi na ogłoszone nabory do biura LGD Ziemi Siedleckiej wpłynęło blisko 30 wniosków!
Pracownicy Biura LGD Ziemi Siedleckiej rozpoczęli procedurę weryfikacji złożonych wniosków.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z Partnerami Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Firmą Zaścianek Polski
serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Partnerstwa lokalne na rzecz rodziny”.

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2017 roku, o godzinie 16.00, w sali konferencyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach, przy ulicy Chopina 10.
Program konferencji przewiduje między innymi: przedstawienie rezultatów projektu, prezentację bonów społecznych zrealizowanych w ramach projektu, wręczenie wyróżnień „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2017”.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 grudnia 2017 roku pod nr telefonu 25/633 01 39, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Konferencja współfinansowana jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

UWAGA!
Termin naboru zgłoszeń w konkursie "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej" został przesunięty na 11 grudnia (poniedziałek) do godz. 14.

Jeszcze raz zachęcamy do zgłaszania kandydatów do wyróżnienia "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej"! Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności lokalnych liderów zmian, tzw. „Ambasadorów”, którzy poprzez swoją codzienną aktywność w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody! Szczegółowe informacje nt. konkursu uzyskać można w biurze LGD Ziemi Siedleckiej (tel. 25/633 01 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz na stronie www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 15.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).

Informacja dla Beneficjentów!

W dniu 1 grudnia 2017r. została zaktualizowana  instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza do udziału w konkursie „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej 2017”. Szczegóły www.partnerstwa.lgdsiedlce.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

Informujemy, że od 15 grudnia 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”

NABÓR NR 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej”

NABÓR NR 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

NABÓR NR 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

NABÓR NR 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

NABÓR NR 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem, tel. 25 633 01 39!

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie LGD Ziemi Siedleckiej – www.lgdsiedlce.pl, zakładka Pliki - Nabory 2018.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet przez osoby, które przyszły do nas na doradztwo. W okresie VIII-X zebraliśmy 12 ankiet.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.do tego załącznik. pobierz

Informujemy, iż decyzją z dnia 13.11.2017 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował dokument pt. „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemi Siedleckiej”. Poniżej przedstawiamy w/w dokument. pobierz

 

Informujemy, iż decyzją z dnia 18.10.2017 r. zaakceptowany został dokument pt. „Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”.

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją z dnia 25 września 2017 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował zaktualizowane Kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD Ziemi Siedleckiej. Poniżej treść dokumentów.

Kryteria wyboru operacji | Procedury wyboru i oceny operacji

Informujemy, że dnia 20.09.2017r. (środa) Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej będzie nieczynne w związku z organizacją Konferencji "Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej", za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

konferencja

„Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej”

Zapraszamy do udziału w konferencji "Kreacja walorów Ziemi Siedleckiej".
Będzie nam miło spotkać się z Państwem 20 września 2017 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6 w Siedlcach i spędzić ten dzień na rozmowach na temat współpracy wielu podmiotów i instytucji na rzecz szeroko pojmowanego rozwoju Ziemi Siedleckiej.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet osoby, które skorzystały z naszego  doradztwa. W okresie V-VI 2017 zebraliśmy 14 ankiet. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami.

Podsumowanie ankiet V-VI 2017 pobierz

 

Uwaga!Uległ zmianie wzór umowy o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy informację MRiRW z dnia 26.06.2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji operacji przed podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów:  7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 03.08.2017 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz XVIII organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przyznawane Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy z potrzeby serca działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2017 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2017 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej użyczyła osobowości prawnej 3 grupom nieformalnym:

- „Aktywne Pióry”, Miasto i Gmina Mordy, projekt pt. „Ocalić wspomnienia”, kwota dofinansowania
4 500 zł,

- „Aktywni na wesoło”, Gmina Suchożebry, projekt pt. „Rozkręcamy wieś”, kwota dofinansowania
5 000 zł,

- „Sołectwo Ruda Wolińska”, Gmina Wodynie, projekt pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, kwota dofinansowania 5 000 zł.

Już wkrótce pierwsze fotorelacje z działań, realizowanych w ramach w/w przedsięwzięć.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej. Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach naborów, które rozpoczynają się w LGD Ziemi Siedleckiej od 23.06.2017 r.

Informujemy, że w biurze LGD Ziemi Siedleckiej od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00 można skorzystać z bezpłatnego doradztwa z zakresu prawidłowego wypełniania wniosków.         

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 czerwca 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku i LGD Ziemi Siedleckiejserdecznie zapraszają grantobiorców FIO Mazowsze Lokalnie na seminarium sieciujące, które odbędzie się 08.06.2017 roku w godzinach 14.45 – 19.30 w Siedlcach. Seminarium skierowane jest do organizacji pozarządowych grup nieformalnych i liderów/liderek działających na terenie miasta Siedlce, a także powiatów: siedleckiego, łosickiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego.

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 02.06.2017 r. od godz. 15.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach następujących naborów

Podaje się do wiadomości informację o posiedzeniu Rady LGD Ziemi Siedleckiej, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. od godz. 13.00 w biurze LGD w Siedlcach, ul. Chopina 10.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 07.02.2017 r., zaakceptował aktualizację harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Ziemi Siedleckiej. Pierwsze nabory zaplanowano na marzec 2017 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lgdsiedlce.pl, w biurze LGD Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce oraz pod numerem telefonu 25 633 01 39.
Zapraszamy do kontaktu!

10 kwietnia br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach wspierania ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze, wspierania działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, tworzenia i rozwijania oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną,  upowszechniania wiedzy o obszarze. W sumie do biura LGD Ziemi Siedleckiej spłynęło 25  wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz ocenę, a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca maja 2017 r.

10 kwietnia br. zakończyliśmy nabory wniosków w ramach wspierania ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze, wspierania działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego
i kulturowego, tworzenia i rozwijania oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną,  upowszechniania wiedzy o obszarze.

W sumie do biura LGD Ziemi Siedleckiej spłynęło 25 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioski przejdą teraz ocenę, a jej wyniki zostaną przekazane Wnioskodawcom do końca maja 2017 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

"W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań. Prosimy o wypełnianie ankiet osoby, które skorzystały z naszego  doradztwa. W sumie w tym roku zebraliśmy 15 ankiet. Zapraszamy do zapoznania się z ich wynikami." do pobrania

Szanowni Państwo. Przypominamy, że od dzisiaj można składać wnioski w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 i 4/2017! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce PLIKI – Nabory 2017!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Ziemi Siedleckiej, dotyczące propozycji zmiany/uszczegółowienia kryteriów wyboru i oceny operacji.

Na stronie internetowej ARiMR opublikowany został komunikat w sprawie sposobu przeprowadzania konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania objętego projektem rozliczanym na zasadzie refundacji (czyli wszystkich operacji innych niż premia na podjęcie działalności gospodarczej).

W związku z wpłynięciem do Biura LGD Ziemi Siedleckiej wniosku dotyczącego propozycji zmiany/uszczegółowienia kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do  23.02.2017r. do godz. 15.00.

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 07.02.2017 r., zaakceptował aktualizację harmonogramu naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Ziemi Siedleckiej. Pierwsze nabory zaplanowano na marzec 2017 roku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lgdsiedlce.pl, w biurze LGD Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce oraz pod numerem telefonu 25 633 01 39.
Zapraszamy do kontaktu!

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2016 w zakresie „Tworzenia nowych podmiotów  gospodarczych  oraz  podnoszenie  kompetencji  osób realizujących operacje w tym zakresie” oraz nr 2/2016 w zakresie „Rozwijania   działalności   przez   istniejące   podmioty   gospodarcze   oraz   podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” na Posiedzeniu Rady w dniu 03.01.2017 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Zapraszamy na Konferencję "Z NAUKĄ I PRAKTYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ" Pozyskiwanie funduszy unijnych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. /poniedziałek/ w Auli Instytutu Biologii UPH przy ul. Prusa 12 w Siedlcach.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.00. w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II piętro).

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs "Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej" adresowany do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

Lokalna Grupa Działania Ziemi siedleckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.:„Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na podejmowanie albo rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju prowadzimy monitoring naszych działań.  W październiku poprosiliśmy o wypełnienie ankiety przez osoby, który przyszły do nas na doradztwo. W sumie zebraliśmy ich 12. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wraz z partnerem  Dwór Mościbrody zapraszają  na bezpłatne szkolenie pt.   „Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Informujemy, że w dniu 31.10.2016 r. Biuro LGD ZS będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
-Zespół LGD ZS

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego oraz Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Fundraising w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się 21.10.2016 roku w godzinach 14:00-18:30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Siedlcach, ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro).

Serdecznie zapraszamy na II spotkanie w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO, które odbędzie się w dniu 7 października 2016 roku , w Hotelu Janusz, (ul.Pusta 15) w Siedlcach. 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,  dotyczące kończącego się Konkursu 4.1 RPO WM 2014-2020, które odbędzie się w siedzibie LGD Ziemi Siedleckiej przy ul. Chopina 10 (sala konferencyjna - II piętro) w najbliższy czwartek 6 października 2016 r. w godz. 10.00-14.00.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury, bibliotek gminnych oraz nieformalnych grup dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego oraz Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Fundraising w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się 27.09.2016 roku w godzinach 14:00-18:30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Siedlcach, ul. Chopina 10 (sala konferencyjna, II piętro). Seminarium skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu siedleckiego, a także grup nieformalnych i liderów/liderek z tego terenu.


22 września 2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną zagadnienia istotne dla przedstawicieli sektora pozarządowego działających w województwie mazowieckim.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Restauracją „Zaścianek Polski” serdecznie zapraszają na szkolenie pt.: Jak skutecznie pozyskać środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017?”  Data: 24 września 2016 r.  Miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach Prowadzący: Hubert Pasiak.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390), informujemy, że zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali konferencyjnej przy biurze LGD w Siedlcach (ul. Chopina 10, II piętro) w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00.

Informujemy, że w związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020, zostały udostępnione dokumenty aplikacyjne. Wzory niezbędnych dokumentów znajdą Państwo na stronie www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/formularze_wnioskow_i_umow.html Ostateczna wersja dokumentów dostępna będzie na stronie internetowej www.lgdsiedlce.pl po ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia.

 

Każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań PROW 2014-2020 (na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój przedsiębiorstwa, na granty, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego itd.) musi posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska: Specjalista ds. doradztwa i koordynacji projektów, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Specjalista ds. rozliczeń zostały wybrane następujące kandydatury:

Starosta Siedlecki, dr Dariusz Stopa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, grup nieformalnych, działających na terenie powiatu oraz na rzecz jego mieszkańców na I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego. Pierwsze spotkanie Forum odbędzie się 13 lipca br. w Hotelu Restauracji Janusz, ul. Pusta 15 w Siedlcach. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 8.30
Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 29 czerwca 2016r. nabór na następujące stanowiska:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, powiat siedlecki) w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 14.00.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Restauracją „Zaścianek Polski” serdecznie zapraszają na konferencję pt.: „Partnerstwa lokalne – to się opłaca!”  Konferencja odbędzie się w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, powiat siedlecki) w dniu 9 czerwca 2016 r. w godzinach 16.30 – 19.00

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie oraz ECSJ Eurolingua Siedlce przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, ogłaszają V Międzygminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "Around the Music".Konkurs odbędzie się 31 maja 2016 r./wtorek/ od godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozłożenia konkursu na dwa dni, tj. 31 maja i 1 czerwca 2016 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej  jako Partner Wiodący, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach (Partner nr 1 ) oraz Restauracją „Zaścianek Polski” (Partner nr 2) rozpoczęły realizację projektu „Partnerstwa lokalne” Zapraszamy mieszkańców gmin Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych i sektora publicznego oraz przedsiębiorców do wzięcia udziału w niniejszym projekcie.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12 maja br. w biurze LGD przy ul. Chopina 10 w Siedlcach odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Tego samego dnia w godz. 10-16 w biurze LGD odbędzie się szkolenie pt.: "Jak LGD powinna przygotować się do realizacji zadań w ramach PROW na lata 2014-2020, żeby nie narazić beneficjentów na ryzyko utraty dofinansowania - warsztaty dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD".

Zakończył się nabór wniosków FIO -Mazowsze Lokalnie 2016 w ścieżce: inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych. Wnioskodawcy mieli czas do piątku, 26 lutego b.r. do godz. 15:00 na wypełnienie fiszki w generatorze na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Kwota do rozdysponowania na obie ścieżki to ok. 550 tys. zł.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - SOKIAL oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, jako ambasadorowie Programu FIO Mazowsze Lokalnie na terenie subregionu siedleckiego serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące środków programu FIO - Mazowsze Lokalnie.

Najważniejszym elementem spotkania będą warsztaty wypełniania wniosku, dlatego prosimy zabrać ze sobą komputery.

Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw, aby stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomocowe od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnioski w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Uruchomione zostały dwie ścieżki działań – inicjatywy oddolne i wsparcie grup samopomocowych.

Mikrodotacje wynoszą od 1 500 zł do 5 000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania to 543 000 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 28 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie LGD (ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, sala konferencyjna, II piętro).

Szanowni Państwo,  w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 19 listopada 2015 r. o godz. 15.00 w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew).

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej od 2014 roku znajduje się w gronie Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. Dotację do 5000 PLN na lokalne działania lub rozwój organizacji mogły otrzymać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć na stronie http://mazowszelokalnie.pl/ lub po skontaktowaniu się ze swoim Ambasadorem (organizacja, która reprezentuje Program na terenie, w którym funkcjonuje, promuje konkursy, pomaga młodym organizacjom i grupom społecznym w napisaniu projektów, itd.).

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej organizuje dodatkowe spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania mają na celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Dla Obszaru Objętego Działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) oraz poznanie koncepcji, pomysłów i propozycji rozwiązywania potrzeb i problemów mieszkańców.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gmin Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn! W imieniu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej zwracam się z prośbą o czynny udział w pracach nad Lokalną Strategią Rozwojuna lata 2014 – 2020. W tym celu prowadzimy konsultacje społeczne. W załączeniu przekazujemy ankietę oraz fiszkę projektu. Z prośbą o uzupełnienie i dostarczenie do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do biura LGD ZS – Siedlce, ul. Chopina 10, p. 201.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Jednym z istotnych elementów opracowania dokumentu, zgodnie ze wskazaniami Unii Europejskiej, jest udział społeczności lokalnej w określaniu potrzeb i problemów danego obszaru oraz formułowaniu celów i kierunków przedsięwzięć. W tym celu, w drugiej połowie września 2015 r. będziemy prowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 10 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10, II pietro).

Zapraszamy na szkolenie pt.: "Instrumenty wsparcia skierowane do lokalnych grup działania i jednostek samorządu terytorialnego w ramach PROW na lata 2014-2020. Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu programowania." Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - Naczelnik Wydziału LEADER ARIMR Data: 20.01.2015 r. Godziny: 10.00 - 15.00 Miejsce: siedziba Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, Siedlce, ul. Chopina 10, Sala konferencyjna, II piętro. Uczestnictwo w szkoleniu jest nieodpłatne!

28 grudnia 2014 r. odbędzie się oficjalne podsumowanie projektu „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”. Nietypowo, bo Rodzinnym Piknikiem, który ma dodatkowo zachęcić do dalszej aktywności w ramach Centrum! Organizatorzy zapewniają: mimo, iż finansowanie się kończy, działania Centrum będą kontynuowane.  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, SPÓŁDZIELNIA  SOCJALNA ,,ZBUCZYNIANKI”, Wójt Gminy Zbuczyn, LGD Ziemi Siedleckiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie zapraszają na szkolenie: PRODUKT TRADYCYJNY JAKO ELEMENT PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU PRODUKCJA SERÓW ZAGRODOWYCH W GOSPODARSTWACH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 17 lutego 2015 r.  Filia  GOK  Stary Krzesk godz. 10.00 - 16.00

Informujemy, iż działania objęte projektem "Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych" są kontynuowane, mimo, iż finansowanie projektu zakończyło się w 2014 r.!

Ponadto mamy przyjemność ogłosić, że w ramach konkursu FIO 2015 Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu "Partnerstwa lokalne", który zakłada kontynuowanie działań, prowadzonych w ramach projektu "Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych"

Kolekcjonowanie dzieł sztuki może być zabawą, formą spędzania wolnego czasu, rodzajem hobby lub snobizmu. Może być też inwestycją nastawioną na zysk i nieść przy tym ze sobą wymierne korzyści wizerunkowe i marketingowe.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 11 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej przy biurze LGD Ziemi Siedleckiej (Siedlce, ul. Chopina 10).

Gmina Zbuczyn, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku zapraszają na Konferencję pt. „Dlaczego samorząd lokalny powinien tworzyć warunki dla rozwoju ekonomii społecznej?”, która odbędzie się 27 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie.

LGD Ziemi Siedleckiej zaprasza na szkolenie przewidziane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerstw pt.: „Współpraca organizacji pozarządowych z administracja publiczną. Dobre praktyki funkcjonowania partnerstw” odbędzie się w Skibniewie-Podawcach w dniu 19 września 2014 r. w godzinach 10-17.

LGD Ziemi Siedleckiej zaprasza naszkolenie przewidziane dla przedstawicieli administracji publicznej pt.: „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Dobre praktyki funkcjonowania partnerstw w ramach lokalnych grup działania” odbędzie się w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew) w dniu 18 września 2014 r. w godzinach 11-18.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz innych mieszkańców Gminy Olszanka na koncert muzyczny, połączony ze spotkaniem z Hubertem Pasiakiem, Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.  7 września 2014 r. godz. 16.00, Szkoła Podstawowa w Szydłówce, Szydłówka 62.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej wraz z partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie oraz „RETRO” Skibniew zapraszają na konferencję dotyczącą współpracy trzech sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego pt. „Współpraca popłaca”!. Konferencja odbędzie się 2 lipca 2014 r., w godzinach 13.00 – 17.30, w Dworze Mościbrody (Mościbrody 52, 08-112 Wiśniew, powiat siedlecki).

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  26 czerwca 2014 r. o godz. 16.30 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, 08-130 Kotuń.